Witaj w Nex Sp. z o.o.    

Oprogramowanie NEX
· Strona główna
· Oferta
· Wersje demo - pobierz
· Wersje demo on-line
· Aktualne wersje
· Cennik
· Kontakt
· Do pobrania

Oprogramowanie RAKSSQL

Rozwój technologii i współczesne oczekiwania Klientów przyczyniły się do poszerzenia naszej oferty o dystrybucję systemu RAKSSQL.

Pakiet ten to nowoczesny, w pełni zintegrowany system przeznaczony dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Składa się z kilkunastu modułów, które mogą funkcjonować samodzielnie lub tworzyć jeden system.

Oferowana baza danych SQL znakomicie pracuje zarówno w środowisku Windows jak i Linux.

Oprogramowanie RAKSSQL

Aktualne wersje i zmiany

RAKS Stworzony do zarządzania


Aktualne wersje systemu MagNex
System obsługi magazynu MgNex pozwala prowadzić ewidencję ilościową stanów magazynowych, obrotu materiałami, towarami handlowymi, wyrobami. System ten może być zasilany dokumentami pochodzącymi z systemu EdokNex (edytor dokumentów magazynowych), systemu SpNex (system obsługi sprzedaży) lub też dokumenty obrotu magazynowego mogą być wprowadzane doń bezpośrednio.POSIADANA WERSJA MagNex CENA UAKTUALNIENIA
4.3 - 4.3c 30 zł
4.0 - 4.2c 90 zł
3.6 - 3.9 120 zł
3.1 - 3.5 150 zł
3.0 i wersje wcześniejsze 250 zł

Do podanych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.


Wykaz zmian wersji od 2.6 do 4.4

wersja 4.4

 • nowy sposób drukowania,

wersja 4.3b

 • kalkulator ceny ewidencyjnej w funkcjach zakładanie/zmiany indeksu,

wersja 4.2c

 • możliwość wyboru daty z kalendarza w polach dat formatki dokumentu,

wersja 4.2a

 • możliwość drukowania do zbioru pdf,

wersja 4.2

 • obsługa stawek VAT 23%, 8%, 4%

wersja 4.0

 • konfiguracja listy aktywnych stawek VAT,

wersja 3.9

 • obsługa miejsc w magazynach,

wersja 3.8

 • możliwość blokowania zmian/usuwania dokumentów WZ oraz faktur,

wersja 3.7

 • dodano zapisywanie informacji o zmianach w tabeli kontrahentów oraz kartotece indeksów,

wersja 3.6

 • dodano moduł drukowania zestawień ze zbiorów,
 • umożliwiono edycję kartoteki indeksu przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • przy edycji/usuwaniu danych o kontrahencie dodano ostrzeżenie o wystawionych dla danego kontrahenta dokumentach,
 • umożliwiono drukowanie na dokumentach WZ uwag dla grup indeksów,

wersja 3.5

 • umożliwiono filtrowanie indeksów materiałowych wg nazwy,
 • wprowadzono 5% stawkę VAT,
 • dodano podręczny kalendarz wywoływany za pomocą klawisza F11 (tylko w wersji Linux),
 • umożliwiono zakładanie nowych zleceń przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • przy wprowadzaniu dokumentów PZ i PZW umożliwiono wybór miesiąca zobowiązania podatkowego Vat,

wersja 3.4b

 • ulepszono funkcję transmisji kartotek (możliwość wykonywania transmisji na dysk twardy lub dyskietkę),

wersja 3.4a

 • dodano nowy typ dokumentu – PZW (przychód z UE),
 • dodano zestawienie pokazujące indeksy materiałowe z powtarzającymi się nazwami,

wersja 3.4

 • umożliwiono wprowadzanie NIP w formacie obowiązującym w UE,

wersja 3.3b

 • dodano funkcję przepisywania stawek Vat na podstawie PKWiU,

wersja 3.3a

 • umożliwiono wywołanie listy kontrahentów w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F12),
 • umożliwiono wywołanie listy stanów magazynowych w dowolnym miejscu (za pomocą klawisza F5),
 • ulepszono listę wyboru wydziałów,
 • dodano możliwość definiowania jaki rodzaj ceny ma się podpowiadać przy zakładaniu indeksu materiałowego,
 • na wydruku dokumentów: RW, RWP, ZW. ZWP dodano nazwę zlecenia,

wersja 3.3

 • ulepszono funkcję podpowiadania numerów dokumentów,
 • przy wyświetlaniu bieżącym stanów ilościowych dodano informację o stanie minimalnym,
 • umożliwiono blokadę zmian nr dokumentów magazynowych,
 • dodano zestawienie "Analiza zapasów",

wersja 3.2

 • do kartoteki indeksu dodano obsługę numerów katalogowych,
 • umożliwiono generowanie dokumentów RW na podstawie dokumentów PZ,
 • przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych umożliwiono wprowadzanie uwag do pozycji,
 • przy drukowaniu dokumentu MM+ dodano cenę i wartość,
 • na zestawieniach „saldowo-obrotowych” dodano nazwy wydziałów,
 • umożliwiono zakładanie kartoteki indeksu przy wprowadzaniu bilansu otwarcia,
 • dodano nowe zestawienie „bilans otwarcia”,

wersja 3.1b

 • rozszerzono format indeksu materiałowego do 17 znaków,

wersja 3.1a

 • przy wprowadzaniu dokumentów RWP i PW dodano wyświetlanie nazwy pracownika,
 • przy wprowadzaniu dokumentów RW, PW dodano wyświetlanie nazwy wydziału i zlecenia,

wersja 3.0

 • na liście indeksów magazynowych dodano informacje o stanie magazynowym oraz cenie ewidencyjnej (jeżeli w parametrach ustawiono, że lista nie ma zawierać cen netto i brutto),
 • dodano kontrolę powtarzalności nazw przy zakładaniu nowych indeksów magazynowych,

wersja 2.9

 • rozszerzono system uprawnień,
 • dodano możliwość definiowania kolorów ekranu dla stanowisk,

wersja 2.8

 • zmieniono układ menu,
 • ulepszono funkcję szukania w liście wyboru indeksów oraz w przeglądaniu stanów magazynowych,
 • dodano kontrolę relacji wyróżnik - indeks przy wprowadzaniu pozycji dokumentów,
 • dodano możliwość zakładania nowej kartoteki indeksu na podstawie wcześniej założonej kartoteki (dla cen ewidencyjnych),
 • umożliwiono drukowanie nr ewidencyjnego pracownika na dokumentach RW,
 • umożliwiono drukowanie cen ewidencyjnych na dokumentach: RW, RWP, ZW, ZWP,
 • dodano możliwość drukowania adresów dostaw na dokumentach WZ,
 • dodano możliwość drukowania stanów magazynowych wg wyr/ind na podany dzień,
 • dodano możliwość drukowania zestawienia saldowo-obrotowego wg wyr/ind dla podanego zakresu dat (we wcześniejszych wersjach tylko dla zakresu miesięcy),

wersja 2.7

 • umożliwiono przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • dodano 3% stawkę VAT,
 • dodano możliwość ustawienia magazynu domyślnego,
 • umożliwiono wprowadzanie kodów ruchu na dokumentach magazynowych,
 • na podglądzie pozycji dokumentów PZ i PW dodano cenę i wartość,
 • dodano zestawienie dokumentów korygowanych po transmisji do systemu GmNex,
 • dodano usuwanie pozycji cennika (wykorzystywanego w systemie SpNex) przy usuwaniu kartoteki indeksu materiałowego,

wersja 2.6

 • umożliwiono ustawianie roku obrachunkowego innego niż rok kalendarzowy,
 • zwiększono długość tekstu podpisów na dokumentach WZ do 45 znaków,
 • dodano kopiowanie danych z zamykanego roku do podkatalogu ROK_POP (we wcześniejszej wersji dane z zamykanego roku były usuwane),

Prawa autorskie © Nex Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2004-10-25 (3059 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©


Nex Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000120046.
Kapitał Zakładowy: 50000 zł.
Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Tworzenie strony: 0.024 sekund