Witaj w Nex Sp. z o.o.    

Oprogramowanie NEX
· Strona główna
· Oferta
· Wersje demo - pobierz
· Wersje demo on-line
· Aktualne wersje
· Cennik
· Kontakt
· Do pobrania

Jednolity Plik Kontrolny
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – to zbiór danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za określony przedział czasowy, przekazywany organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, wygenerowany, zaszyfrowany w UTF-8 w formie pliku (XML) za pomocą programów informatycznych. Wielkość archiwów nie może przekraczać 60MB. Dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do baz Ministerstwa Finansów w tzw. "chmurze". Stamtąd pobiorą je i odszyfrują wyłącznie urzędnicy.


Ważne!

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, niezależnie czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, mikrofirma czy mały, średni czy duży podmiot, będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia miesiąca.
Co potrzebujemy by wysłać JPK:

 • moduł JPKNex do przygotowania: JPK_VAT wysyłany do 25 dnia miesiąca i na wezwanie JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB oraz JPK_MAG (podręcznik użytkownika JPKNex).

 • oprogramowanie darmowe ze strony Ministerstwa Finansów do wysłania pliku KlientJPK 2.0, UWAGA! Do uruchomienia aplikacji potrzebny jest komputer wyposażony w system Windows 7 lub nowszy w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej, z zainstalowanym środowiskiem Java w wersji 1.8.0_151 lub wyższej. (instrukcja obsługi KlientJPK 2.0)

 • lub oprogramowanie płatne do wysyłania pliku bcEdek, wymaga systemu Windows XP, Vista, 7 i nowszy.

 • ważny certyfikat kwalifikowany lub podpis z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (str. 25 w instrukcji obsługi KlientJPK 2.0).
 • Jednolity Plik Kontrolny obsługiwany w module JPKNex:

 • BEZ WEZWANIA- plik JPK_VAT, dostarczany obowiązkowo co miesiąc do 25 dnia miesiąca tylko w formie elektronicznej. Również dostarczany na żądanie organu kontrolującego w formie papierowej, dokumentów elektronicznych i informatycznych nośnikach danych:

 • JPK_VAT – jedna z najważniejszych struktur, zawiera m.in. wszystkie informacje o zakupie i sprzedaży VAT (np. datę sprzedaży, numery dokumentów, dane dostawców). Kwoty kontrolne muszą być zgodne z deklaracją VAT wraz z późniejszymi korektami. W pliku JPK kwoty wstawiane muszą być z dokładnością do 1 grosza. Obowiązek dostarczania przez wszystkie podmioty gospodarcze.

 • NA ŻĄDANIE- pliki JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, dostarczane do organu kontrolującego w formie papierowej, dokumentów elektronicznych i informatyczny nośnikach danych:
 • JPK_KR– zestawienia z systemu FkNex (zestawienia obrotów i sald, dane dotyczące dowodów księgowych, zapisy na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych). Nie musi się jednak zgadzać z rozliczeniem CIT.

  JPK_FA – dane pobrane z systemu sprzedaży SpNex. Zakres tego pliku uzależniony jest od żądania organu podatkowego. VAT – podstawowa, KOREKTA – korygująca, ZAL – zaliczkowa, POZ – pozostałe. Wykazane w nim kwoty muszą być także zgodne z walutą, w jakiej była pierwotnie wstawiona faktura.

  JPK_WB– saldo początkowe i końcowe wyciągu, numer IBAN rachunku, dane o poszczególnych transakcjach. Plik ten ma być dostarczany wyłącznie na żądanie organów podatkowych. Podobnie jak w przypadku JPK_FA, sporządzany musi być w walucie oryginalnej dla danego rachunku bankowego. Struktura JKP_WB, to jedyny bowiem plik, który nie będzie pochodził z Twojego programu księgowego, a konieczność jego wprowadzenia będzie leżała po stronie banku.

  JPK_MAG – informacje pobrane z systemu GmNex o ruchu towarów w magazynie (przyjęciu, wydaniu i rozchodzie) za dany okres wskazany w wezwaniu. Plik musi być sporządzony w walucie oryginalnej jak dokumenty magazynowe. Jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi magazynu, musi uwzględnić ten fakt w polityce rachunkowości, wówczas nie będzie zobligowany do przesyłu tej struktury. Natomiast w przypadku posiadania dwóch magazynów (np. magazyn wyrobów gotowych i magazyn materiałów ), będzie zobligowane do przesłania dwóch struktur dotyczących każdego magazynu osobno.


  Ważne wskazówki:

 • Możliwość wysyłania utworzonych plików z różnych systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie.
 • Obowiązek przesyłania co miesiąc plików JPK dotyczy również podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie.
 • JPK_VAT należy składać także w przypadku wartości zerowych. W przekazanym do urzędu pliku będą widoczne wówczas jedynie wypełnione pola identyfikujące podmiot składający JPK_VAT. Wprowadzić wartość „0”w sekcjach Sprzedaż oraz Zakup, jeśli są wymagane.
 • W pliku JPK_VAT kwoty wstawiane muszą być z dokładnością do 1 grosza, zgodne z deklaracją VAT.
 • Możliwość składania korekt JPK (w polu Cel Złożenia należy wpisać „1”).
 • Wszystkie obowiązkowe pola muszą być wypełnione. Bramka MF odrzuci niekompletny plik.
 • Podatnicy często nie ewidencjonują daty operacji gospodarczej. Taki wymóg wynika jedynie z ustawy o rachunkowości. Tymczasem w JPK Księgo jest to pole obowiązkowe.
 • Struktura JPK_VAT jest nieprzygotowana dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla celów VAT. Więc w polach województw oraz powiat powtórzyć nazwę państwa, sidziby, natomiast w polu gmina powtórzyć nazwę miasta. Można również w tych polach postawić kropkę. Kod kraju możemy wypełnić jedynie kodem „PL”
 • Polski podatnik ma zagranicznego klienta? Pole NIP w pliku JPK powinien pozostawić puste , wyjaśnia MF do momentu poprawienia struktury.
 • Zawiadomienie właściwego organu o dokonaniu czynu zabronionego, ujawnienie istotnych okoliczności czynu, w w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu- to warunki uchronienia się przed odpowiedzialnością karnoskarbową. Natomiast jeśli organ ma udokumentowaną wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego lub podjął czynności zmierzające do ustalenia okoliczności danego czynu, to na złożenie czynnego żalu jest już za późno.
 • Niezłożenie w terminie ewidencji VAT może być spowodowane okolicznościami niezależnymi od podatnika. W takiej sytuacji w treści czynnego żalu warto wskazać wcześniej złożony wniosek o odroczeniu terminu, z zaznaczeniem, że podatnik podjął czynności zmierzające do wywiązania się z obowiązku.
 • W przypadku transakcji z osobami fizycznymi – nie podatnikami VAT – nie ma obowiązku gromadzenia danych dotyczących numeru PESEL, w związku z tym zasadne jest odstąpienie od podawania NIP takich kontrahentów w ewidencji czy JPK.
 • Jeśli wartość faktury wyrażona jest w walucie obcej, to należy w polu P_9A podać cenę w walucie obcej.
 • Prawa autorskie © Nex Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2017-11-10 (962 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©


  Nex Sp. z o.o. wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000120046.
  Kapitał Zakładowy: 50000 zł.
  Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
  Tworzenie strony: 0.018 sekund